Velkommen til bloggen

Indledende workshops – Transformation Mapping

Vores PlusPartnerskab med MEC A/S er sat til at køre i gang medio august og afsluttes ultimo november.
For at skabe en klar vision for forløbet, har vi afholdt to indledende workshops i juni måned.
Vi valgte at lade Sune Kjems fra VIA Design faciltiere begge workshops sammen med os. Sune har erfaring med at benytte Transformation Mapping, så vi så en oplagt mulighed for at lære af ham, med henblik på at udvikle vores egne kompetencer. Brugen af en ekstern facilitator tvang både Produktdesignerne.dk samt MEC A/S til at være mere konkrete og tydelige i vores kommunikation omkring hele projektet og vores visioner.

 

Formål, leverancer og succeskriterier

Formål

Formålet med de to indledende workshops 9. og 16. juni er at sætte retning for plus-projektet og synkronisere alle partner omkring samme vision og mål.

Leverancer

  • 2 x ½ dags workshops med projektansvarlige i MEC A/S og Produktdesignerne.dk
  • Vision/ambition for Mec 2020
  • Transformation map med MEC’s hovedaktiviteter for at nå visionen, hvor plus-projekt-aktiviteter er identificeret
  • Succeskriterier for plus-projekt-aktiviteterne

Succes kriterier

  • Alle parter i plus-projektet er enige og afklarede omkring projektets formål, hovedaktiviteter og succeskriterier

Uge 23 – Workshop I

Resultat

Workshop 1 resulterede i dels en kollage, der opsummerer
MECs situation i 2016 og dels en samlet ambition for 2020
baseret på 7 temaer/kollager.

 

Workshop I - agenda

Kollage

 

Mec plus_workshops 7

 

MEC 2020 opsummering

Uge 24 – Workshop II

Resultat

Workshop 2 afdækkede bud på hvordan interessenterne ser
på MEC i 2020, ting i MEC pt., der modvirker at nå 2020
ambitionen samt et overblik over hvilke igangværende
projekter og nye nødvendige projekter, der understøtter at
MEC når ambitionen.

Endeligt blev 3 konkrete projekter i første omgang udvalgt
som fokus for plus-projektet:

– Produkt-konfigurator
– Sortiment sammenhæng
– Pretotypes / virtuel design linje

 

Workshop II - agenda

Mec plus_workshops

 

Mec plus_workshops

Fotos fra workshop

Fotos fra_workshop 1 og 2

Uge 26

MECplusVISION

Vi har besluttet at give PlusProjektet vores egen arbejdstitel. Fremover kalder vi vores projekt : MECplusVISION